Cyllid & Thollau EM

Asiant

Bydd angen i chi gofrestru fel Asiant os ydych:

I gofrestru fel Asiant: 

Er mwyn defnyddio Gwasanaethau Ar-lein CThEM, rydych angen cael Cyfeirnod Asiant, a roddir i chi pan fyddwch yn cofrestru fel Asiant ar gyfer y gwasanaeth(au) yr ydych am eu defnyddio. Ar gyfer Hunanasesiad a Threth Corfforaeth cysylltwch â'ch swyddfa dreth. Ar gyfer TWE, gallwch gofrestru ar-lein gan ddefnyddio 'Gwasanaeth Cyfeirnod Asiant'.

Cael yr awdurdod i weithredu ar ran cleient. Mae yna nifer o ffyrdd y gellir sefydlu hyn.