Cyllid & Thollau EM

Dyfarniad Credyd Treth

Mae hon yn ddogfen y bydd Cyllid a Thollau EM yn ei hanfon atoch drwy'r post. Mae'n rhoi manylion ar faint o Gredyd Treth y mae gennych hawl iddo a phryd y mae eich taliadau'n dechrau. Mae'n bwysig cadw'r ddogfen hon mewn man diogel..