Cyllid & Thollau EM

Desgiau cymorth Gwasanaethau Ar-lein

Mae gennyf broblem dechnegol gyda fy ffurflenni ar-lein. Beth ddylwn ei wneud?

Os oes gennych anhawster technegol gyda'r gwasanaeth TWE i Gyflogwyr neu Hunanasesiad ar-lein cysylltwch â'r Ganolfan Gyswllt Cymraeg.

Oriau agor:
Dydd Llun i Ddydd Gwener, 8.30am i 5pm
Ar gau ar benwythnosau a gwyliau'r banc
0300 200 1900

Ar gyfer cwsmeriaid sy'n fyddar neu â nam ar eu clyw neu eu lleferydd: 0300 200 3603 (Ffôn Testun)

Os ydych yn ffonio o dramor, ffoniwch: +44 (0)161 930 8445

Os oes gennych anhawster technegol gydag unrhyw un o'r gwasanaethau TAW ar-lein, cysylltwch â'r Llinell Gymorth TAW ac Ecseis.

Oriau agor:
Dydd Llun i Ddydd Gwener, 8am i 6pm
Ar gau ar benwythnosau a gwyliau'r banc
0300 200 3705

Ar gyfer cwsmeriaid sy'n fyddar neu â nam ar eu clyw neu eu lleferydd: 0300 200 3719 (Ffôn Testun - Gwasanaeth Saesneg yn unig).

Os ydych yn galw o dramor, ffoniwch: +44 (0)2920 501 261 (Gwasanaeth Saesneg yn unig).

Am gymorth gyda phob un o'r gwasanaethau ar-lein eraill defnyddiwch y cysylltiadau isod er mwyn gwybod â phwy i gysylltu.

Datganiadau Cadw Alcohol a Thybaco mewn Warws
Toll Peiriannau Hapchwarae
Treth Hapchwarae
Hysbysiad o Gerbydau'n Cyrraedd
Awdurdodi asiant ar-lein
Rhestr Werthiannau TAW y GE
Ad-daliadau TAW y GE
TAW ar gyfer Asiantau
Gwasanaeth Un Cam ar gyfer TAW
TAW Ar-lein
Rhestr Werthiannau Tâl Gwrthdro TAW

Mae gennyf broblem dechnegol gyda gwasanaeth ar-lein a restrir uchod. Beth ddylwn ei wneud?

Os oes gennych anhawster technegol, cysylltwch â'r Llinell Gymorth TAW ac Ecseis

Gallwch hefyd ffonio'r rhif hwn os oes angen gwybodaeth arnoch ynglŷn â'r ffeithiau hysbys sydd eu hangen i ymrestru ar gyfer gwasanaethau ar-lein Cyllid a Thollau EM (CThEM) a restrir uchod.

Oriau agor:
Dydd Llun i Ddydd Gwener, 8am i 6pm
Ar gau ar benwythnosau a gwyliau'r banc
0300 200 3705

Ar gyfer cwsmeriaid sy'n fyddar neu â nam ar eu clyw neu eu lleferydd: 0300 200 3719 (Ffôn Testun - Gwasanaeth Saesneg yn unig).

Os ydych yn galw o dramor, ffoniwch +44 (0)2920 501 261 (Gwasanaeth Saesneg yn unig).

Os oes gennych gwestiwn ynghylch unrhyw un o'r gwasanaethau ar-lein hyn, gallwch anfon e-bost at CThEM - cofiwch gynnwys eich manylion TAW ar gyfer ymholiadau gwasanaeth TAW ar-lein a'ch dynodydd warws ar gyfer ATWD.

Gallwch hefyd e-bostio CThEM er mwyn gwneud cais ar gyfer y dyddiad pan ddaw eich cofrestriad TAW i rym.

Drwy gyflwyno gwybodaeth yn uniongyrchol i CThEM gan ddefnyddio ffurflenni arbennig ar y rhyngrwyd mae eich neges yn ddiogel, ond ni fydd ein hymateb e-bost i chi, a fydd yn cael ei anfon dros y rhyngrwyd, yn ddiogel. Nid yw'r wybodaeth a anfonir drwy e-bost dros y rhyngrwyd yn ddiogel ac mae mewn perygl o gael ei rhyng-gipio a'i ddarllen gan bobl wahanol i'r rhai yr oedd wedi ei fwriadu ar eu cyfer.

Os yw ein hymateb i chi'n cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol neu gyfrinachol byddwn yn ymateb drwy lythyr neu ffôn yn unig. Os oes gennych unrhyw amheuaeth ynglŷn â dilysrwydd e-bost yr ydych yn ei dderbyn sy'n honni iddo ddod gan CThEM, peidiwch â dilyn unrhyw gysylltiadau o fewn yr e-bost, datgelu unrhyw fanylion personol nag ymateb iddo.

Dychwelyd i'r brig


Budd-dal Plant
Cynllun Diwydiant Adeiladu
Treth Gorfforaeth
Cyfnewid Gwybodaeth yn Awtomatig (AEOI)
TWE i Gyflogwyr
Cynlluniau Pensiwn
Hunanasesiad
Gweithle sy'n cael ei Rannu
Trethi Stamp

Mae gennyf broblem dechnegol gyda gwasanaeth ar-lein a restrir uchod. Beth ddylwn ei wneud?

Os oes gennych anhawster technegol, cysylltwch â'r Ganolfan Gyswllt Cymraeg.

Gallwch hefyd ffonio'r rhif hwn os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â defnyddio Offer TWE Sylfaenol Cyllid a Thollau EM.

Oriau agor
Dydd Llun i Ddydd Gwener, 8.30am i 5pm
Ar gau ar benwythnosau a gwyliau'r banc
0300 200 1900

Ar gyfer cwsmeriaid sy'n fyddar neu â nam ar eu clyw neu eu lleferydd: 0300 200 3603 (Ffôn Testun - Gwasanaeth Saesneg yn unig).

Os ydych yn galw o dramor, ffoniwch +44 (0)161 930 8445 (Gwasanaeth Saesneg yn unig).

Os nad ydych yn siŵr pa wybodaeth i'w rhoi ar eich ffurflenni ar-lein neu os nad yw'n perthyn i wasanaeth ar-lein, dilynwch y cysylltiad Cysylltu â ni er mwyn gweld pa linell gymorth sydd ei hangen arnoch.

I gael cyngor ynglŷn â chwblhau eich ffurflen dreth Hunanasesiad a chyngor cyffredinol ynghylch Hunanasesiad, cysylltwch â'r Ganolfan Gyswllt Cymraeg.

Oriau agor
Dydd Llun i Ddydd Gwener, 8.30am i 5pm
Ar gau ar benwythnosau a gwyliau'r banc
0300 200 1900

Ar gyfer cwsmeriaid sy'n fyddar neu â nam ar eu clyw neu eu lleferydd: 0300 200 3319 (Ffôn Testun - Gwasanaeth Saesneg yn unig).

Os ydych yn galw o dramor, ffoniwch +44 (0)161 931 9070 (Gwasanaeth Saesneg yn unig).

Dychwelyd i'r brig


Elusennau a Chlybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol

Os oes gennych broblem gyda'ch datganiad neu'ch ffurflen ar-lein, ffoniwch y Ganolfan Gyswllt Cymraeg.

Oriau agor
Dydd Llun i Ddydd Gwener, 8.30am i 5pm
Ar gau ar benwythnosau a gwyliau'r banc
0300 200 1900

Dychwelyd i'r brig


Datganiadau Electronig i Ohirio Tollau

Ar gyfer bob ymholiad ynglŷn â chofrestru, ymrestru, actifadu a phroblemau mewngofnodi ar wefannau Porth y Llywodraeth a GOV.UK, cysylltwch â'r Llinell Gymorth TAW ac Ecseis.

Oriau agor
Dydd Llun i Ddydd Gwener, 8am i 6pm
Ar gau ar benwythnosau a gwyliau'r banc
0300 200 3705

Ar gyfer cwsmeriaid sy'n fyddar neu â nam ar eu clyw neu eu lleferydd: 0300 200 3719 (Ffôn Testun - Gwasanaeth Saesneg yn unig).

Os ydych yn galw o dramor, ffoniwch +44 (0)2920 501 261 (Gwasanaeth Saesneg yn unig).

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol ynglŷn â'r Cynllun Gohirio Tollau cysylltwch â'r Llinell Gymorth TAW ac Ecseis.

Oriau agor
Dydd Llun i Ddydd Gwener, 8am i 6pm
Ar gau ar benwythnosau a gwyliau'r banc
0300 200 3705

Dychwelyd i'r brig


Gwybodaeth electronig am Dariff sy'n Rhwymo (eBTI)

Ar gyfer bob ymholiad ynglŷn â dosbarthu nwyddau, e-bostiwch y Gwasanaeth Dosbarthu Tariff yn classification.enquiries@hmrc.gsi.gov.uk. Er mwyn cael ateb cyflymach, dylech gynnwys yr wybodaeth ychwanegol a amlinellir yn Customs Information Paper 27 (2015) ac a fanylir hefyd yn y canllaw Classify imports and exports using the UK Trade Tariff.

Ar gyfer bob ymholiad ynglŷn â'r ffurflen gais eBTI, cysylltwch â'r Llinell Gymorth TAW ac Ecseis.

Oriau agor
Dydd Llun i Ddydd Gwener, 8am i 6pm
Ar gau ar benwythnosau a gwyliau'r banc
0300 200 3705

Ar gyfer cwsmeriaid sy'n fyddar neu â nam ar eu clyw neu eu lleferydd: 0300 200 3719 (Ffôn Testun - Gwasanaeth Saesneg yn unig).

Ar gyfer bob ymholiad ynglŷn â chofrestru, ymrestru, actifadu a phroblemau mewngofnodi ar wefannau Porth y Llywodraeth a GOV.UK, cysylltwch â'r Ganolfan Gyswllt Cymraeg.

Oriau agor
Dydd Llun i Ddydd Gwener, 8.30am i 5pm
Ar gau ar benwythnosau a gwyliau'r banc
0300 200 1900

Ar gyfer cwsmeriaid sy'n fyddar neu â nam ar eu clyw neu eu lleferydd: 0300 200 3719 (Ffôn Testun - Gwasanaeth Saesneg yn unig).

Os ydych yn galw o dramor, ffoniwch +44 (0)2920 501 261 (Gwasanaeth Saesneg yn unig).

Dychwelyd i'r brig


System Symudiadau a Rheolaeth Ecseis (EMCS)

Os na allwch ddod o hyd i'r ateb i'ch cwestiwn ynghylch EMCS ar wefan GOV.UK, y ffordd gyflymaf a hawsaf o gael ateb i'ch cwestiynau technegol/busnes yw drwy ffonio llinell gymorth Desg Gwasanaethau Genedlaethol EMC (gwasanaeth Saesneg yn unig).

Oriau agor
Dydd Llun i Ddydd Gwener, 8am i 5pm
Ar gau ar benwythnosau a gwyliau'r banc
03000 575989

Os ydych yn galw o dramor, ffoniwch +44 (0)3000 575989 (Gwasanaeth Saesneg yn unig).

Gallwch e-bostio'r ddesg gymorth yn EMCS.Helpdesk@hmrc.gsi.gov.uk

Modd o flaenyrru ymholiadau yw cyfleusterau e-bost GOV.UK. Ar hyn o bryd, nid ydynt yn cynnig modd diogel ar gyfer anfon gwybodaeth bersonol/fasnachol heblaw eich bod wedi mewngofnodi i'r Gwasanaethau Ar-lein.

Ar gyfer bob ymholiad ynglŷn â chofrestru, ymrestru, actifadu a phroblemau mewngofnodi ar wefannau Porth y Llywodraeth a Cyllid a Thollau EM, cysylltwch â'r Ganolfan Gyswllt Cymraeg.

Oriau agor
Dydd Llun i Ddydd Gwener, 8.30am i 5pm
Ar gau ar benwythnosau a gwyliau'r banc
0300 200 1900

Ar gyfer cwsmeriaid sy'n fyddar neu â nam ar eu clyw neu eu lleferydd: 0300 200 3719 (Ffôn Testun - Gwasanaeth Saesneg yn unig).

Os ydych yn galw o dramor, ffoniwch +44 (0)2920 501 261 (Gwasanaeth Saesneg yn unig).

Dychwelyd i'r brig


System Rheoli Mewnforion

Ar gyfer ymholiadau busnes/technegol, cysylltwch â'r ddesg gymorth System Rheoli Mewnforion (llinell Saesneg yn unig).

Oriau agor
Dydd Llun i Ddydd Gwener, 8am i 5pm
Ar gau ar benwythnosau a gwyliau'r banc
01255 244 709

Gallwch e-bostio'r ddesg gymorth System Rheoli Mewnforion yn ics.helpdesk@hmrc.gsi.gov.uk

Modd o flaenyrru ymholiadau yw cyfleusterau e-bost Cyllid a Thollau EM. Ar hyn o bryd, nid ydynt yn cynnig modd diogel ar gyfer anfon gwybodaeth bersonol/fasnachol heblaw eich bod wedi mewngofnodi i'r Gwasanaethau Ar-lein.

Ar gyfer bob ymholiad ynglŷn â chofrestru, ymrestru, actifadu a phroblemau mewngofnodi ar wefannau Porth y Llywodraeth a Cyllid a Thollau EM, cysylltwch â'r Ganolfan Gyswllt Cymraeg.

Oriau agor
Dydd Llun i Ddydd Gwener, 8.30am i 5pm
Ar gau ar benwythnosau a gwyliau'r banc
0300 200 1900

Ar gyfer cwsmeriaid sy'n fyddar neu â nam ar eu clyw neu eu lleferydd: 0300 200 3719 (Ffôn Testun - Gwasanaeth Saesneg yn unig).

Os ydych yn galw o dramor, ffoniwch +44 (0)2920 501 261 (Gwasanaeth Saesneg yn unig).

Dychwelyd i'r brig


Datganiad Atodol Intrastat

Ar gyfer bob ymholiad ynglŷn â Datganiadau Masnach Intrastat, cysylltwch â'r Llinell Gymorth TAW ac Ecseis.

Oriau agor
Dydd Llun i Ddydd Gwener, 8am i 6pm
Ar gau ar benwythnosau a gwyliau'r banc
03000 594 231

Os ydych yn galw o dramor, ffoniwch +44 (0)3000 594231 (Gwasanaeth Saesneg yn unig).

Dychwelyd i'r brig


System Gludo Gyfrifiadurol Newydd (NCTS)

Os oes angen cymorth arnoch wrth ddefnyddio NCTS, cysylltwch â'r ddesg gymorth NCTS (llinell Saesneg yn unig).

Oriau agor
Dydd Llun i Ddydd Gwener, 8am i 5pm
Ar gau ar benwythnosau a gwyliau'r banc
01255 244 709

Gallwch e-bostio'r ddesg gymorth NCTS yn ncts.helpdesk@hmrc.gsi.gov.uk

Modd o flaenyrru ymholiadau yw cyfleusterau e-bost Cyllid a Thollau EM. Ar hyn o bryd, nid ydynt yn cynnig modd diogel ar gyfer anfon gwybodaeth bersonol/fasnachol heblaw eich bod wedi mewngofnodi i'r Gwasanaethau Ar-lein.

Ar gyfer bob ymholiad ynglŷn â chofrestru, ymrestru, actifadu a phroblemau mewngofnodi ar wefannau Porth y Llywodraeth a Cyllid a Thollau EM, cysylltwch â'r Ganolfan Gyswllt Cymraeg.

Oriau agor
Dydd Llun i Ddydd Gwener, 8.30am i 5pm
Ar gau ar benwythnosau a gwyliau'r banc
0300 200 1900

Ar gyfer cwsmeriaid sy'n fyddar neu â nam ar eu clyw neu eu lleferydd: 0300 200 3719 (Ffôn Testun - Gwasanaeth Saesneg yn unig).

Os ydych yn galw o dramor, ffoniwch +44 (0)2920 501 261 (Gwasanaeth Saesneg yn unig).

Dychwelyd i'r brig


System Allforio Cenedlaethol (NES)

Ar gyfer bob ymholiad ynglŷn ag allforio, cysylltwch â'r Ddesg Gymorth Allforion Cenedlaethol (llinell Saesneg yn unig).

Oriau agor
Dydd Llun i Ddydd Gwener, 8am i 4pm
Ar gau ar benwythnosau a gwyliau'r banc
02920 326 371

Sylwer:Ar ôl 4pm dylid cyfeirio pob ymholiad at y Llinell Gymorth TAW ac Ecseis.

Oriau agor
Dydd Llun i Ddydd Gwener, 8am i 6pm
Ar gau ar benwythnosau a gwyliau'r banc
0300 200 3705

Ar gyfer cwsmeriaid sy'n fyddar neu â nam ar eu clyw neu eu lleferydd: 0300 200 3719 (Ffôn Testun - Gwasanaeth Saesneg yn unig)

Ar gyfer pob ymholiad ynglŷn ag 'ymatebion coll' (h.y. e-byst) at chief.operations@hmrc.gsi.gov.uk.

Modd o flaenyrru ymholiadau yw cyfleusterau e-bost Cyllid a Thollau EM. Ar hyn o bryd, nid ydynt yn cynnig modd diogel ar gyfer anfon gwybodaeth bersonol/fasnachol heblaw eich bod wedi mewngofnodi i'r Gwasanaethau Ar-lein.

Ar gyfer bob ymholiad ynglŷn â chofrestru, ymrestru, actifadu a phroblemau mewngofnodi ar wefannau Porth y Llywodraeth a GOV.UK, cysylltwch â'r Ganolfan Gyswllt Cymraeg.

Oriau agor
Dydd Llun i Ddydd Gwener, 8.30am i 5pm
Ar gau ar benwythnosau a gwyliau'r banc
0300 200 1900

Ar gyfer cwsmeriaid sy'n fyddar neu â nam ar eu clyw neu eu lleferydd: 0300 200 3719 (Ffôn Testun - Gwasanaeth Saesneg yn unig).

Os ydych yn galw o dramor, ffoniwch +44 (0)2920 501 261 (Gwasanaeth Saesneg yn unig).

Dychwelyd i'r brig


Gwasanaeth Ymholiadau Olew Ad-daliedig a Delwyr Cofrestredig Olew Rheoledig (RDCO)

Ar gyfer pob ymholiad ynglŷn â masnachwyr cymeradwy, cysylltwch â'r Ganolfan Rhyddhad Olew Mwynol (MORC).

0191 225 8863

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Llinell Gymorth TAW ac Ecseis.

Oriau agor
Dydd Llun i Ddydd Gwener, 8am i 6pm
Ar gau ar benwythnosau a gwyliau'r banc
0300 200 3705

Ar gyfer cwsmeriaid sy'n fyddar neu â nam ar eu clyw neu eu lleferydd: 0300 200 3719 (Ffôn Testun - Gwasanaeth Saesneg yn unig

Ar gyfer bob ymholiad ynglŷn â chofrestru, ymrestru, actifadu a phroblemau mewngofnodi ar wefannau Porth y Llywodraeth a GOV.UK, cysylltwch â'r Ganolfan Gyswllt Cymraeg.

Oriau agor
Dydd Llun i Ddydd Gwener, 8.30am i 5pm
Ar gau ar benwythnosau a gwyliau'r banc
0300 200 1900

Ar gyfer cwsmeriaid sy'n fyddar neu â nam ar eu clyw neu eu lleferydd: 0300 200 3719 (Ffôn Testun - Gwasanaeth Saesneg yn unig).

Os ydych yn galw o dramor, ffoniwch +44 (0)2920 501 261 (Gwasanaeth Saesneg yn unig).

Dychwelyd i'r brig


Credydau Treth

Ar gyfer gwybodaeth gyffredinol ynglŷn â chredydau treth, cysylltwch â'r Ganolfan Gyswllt Cymraeg.

Oriau agor
Dydd Llun i Ddydd Gwener, 8.30am i 5pm
Ar gau ar benwythnosau a gwyliau'r banc
0300 200 1900

Ar gyfer cwsmeriaid sy'n fyddar neu â nam ar eu clyw neu eu lleferydd: 0345 300 3909 (Ffôn Testun - Gwasanaeth Saesneg yn unig).

Os ydych yn galw o dramor, ffoniwch +44 (0)2890 538 192 (Gwasanaeth Saesneg yn unig).

Cadwch eich rhif Yswiriant Gwladol wrth law pan fyddwch yn cysylltu â CThEM

Sylwer:Sylwer: At ddibenion ansawdd a diogelwch gallwn recordio galwadau sy'n dod i mewn a galwadau sy'n mynd allan.

Os ydych yn drwgdybio bod rhywun yn twyllo er mwyn derbyn credyd treth/budd-daliadau gallwch roi gwybod amdano/amdani i'r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) ar-lein. Dilynwch y cysylltiad isod i roi gwybod am leidr budd-daliadau.

Rhoi gwybod am leidr budd-daliadau ar wefan DWP

Dychwelyd i'r brig


Gwasanaeth Ymholiadau Olew 'Tied'

Os ydych yn cael trafferth i ddilysu rhif cymeradwyo cwsmer ar-lein, cysylltwch â'r Llinell Gymorth TAW ac Ecseis.

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Llinell Gymorth TAW ac Ecseis.

Oriau agor
Dydd Llun i Ddydd Gwener, 8am i 6pm
Ar gau ar benwythnosau a gwyliau'r banc
0300 200 3705

Ar gyfer cwsmeriaid sy'n fyddar neu â nam ar eu clyw neu eu lleferydd: 0300 200 3719 (Ffôn Testun - Gwasanaeth Saesneg yn unig).

Ar gyfer bob ymholiad ynglŷn â chofrestru, ymrestru, actifadu a phroblemau mewngofnodi ar wefannau Porth y Llywodraeth a GOV.UK, cysylltwch â'r Ganolfan Gyswllt Cymraeg.

Oriau agor
Dydd Llun i Ddydd Gwener, 8.30am i 5pm
Ar gau ar benwythnosau a gwyliau'r banc
0300 200 1900

Ar gyfer cwsmeriaid sy'n fyddar neu â nam ar eu clyw neu eu lleferydd: 0300 200 3719 (Ffôn Testun - Gwasanaeth Saesneg yn unig).

Os ydych yn galw o dramor, ffoniwch +44 (0)2920 501 261 (Gwasanaeth Saesneg yn unig).

Dychwelyd i'r brig


TAW ar e-Wasanaethau

Gall busnesau sydd eisoes wedi'u cofrestru ar gyfer y cynllun gysylltu â ni drwy e-bost yn y cyfeiriad canlynol voes@hmrc.gsi.gov.uk Fel arall, cysylltwch â'r Llinell Gymorth TAW ac Ecseis

Oriau agor
Dydd Llun i Ddydd Gwener, 8am i 6pm
Ar gau ar benwythnosau a gwyliau'r banc
0300 200 3705

Ar gyfer cwsmeriaid sy'n fyddar neu â nam ar eu clyw neu eu lleferydd: 0300 200 3719 (Ffôn Testun - Gwasanaeth Saesneg yn unig).

Os ydych yn galw o dramor, ffoniwch +44 (0)2920 501 261 (Gwasanaeth Saesneg yn unig).

Modd o flaenyrru ymholiadau yw cyfleusterau e-bost Cyllid a Thollau EM. Ar hyn o bryd, nid ydynt yn cynnig modd diogel ar gyfer anfon gwybodaeth bersonol/fasnachol heblaw eich bod wedi mewngofnodi i'r Gwasanaethau Ar-lein.

Dychwelyd i'r brig