Cyllid & Thollau EM

Meini prawf ar gyfer chwilio

Nodwch god post adeilad sydd wedi ei gofrestru ar gyfer Toll Peiriannau Hapchwarae (MGD) isod, yna cliciwch y botwm 'Chwilio'.

Nodyn pwysig

Cyn i chi chwilio, ystyriwch a oes gan y cyfeiriad yr ydych yn chwilio amdano drwydded berthnasol.

Os 'ydy', chwiliwch am y cod post ym mhrif gyfeiriad y busnes. Os 'nac ydy', chwiliwch am y cod post ar gyfer adeiladau unigol.

Mae un cofrestriad yn cwmpasu pob adeilad trwyddedig, ond os na ddelir trwydded am adeilad penodol, yna mae angen cofrestru'r adeilad gyda CThEM.

* yn dynodi gwybodaeth sydd ei hangen

Defnyddiwch y fformat AB12 3YZ